lijnen

Mr. Janna de Bode


In 1989 ben ik afgestudeerd in Nederlands recht, richting bedrijfs- en sociaaleconomisch recht.
Vanuit mijn belangstelling voor mensen en mijn behoefte resultaatgericht en dienstverlenend te zijn, ben ik vervolgens in 1997 afgestudeerd in notarieel recht.
Sindsdien heb ik op verschillende notariskantoren ervaring opgedaan, waarbij ik mij verder heb gespecialiseerd in familierecht door onder meer een opleiding tot scheidingsbemiddelaar en een opleiding tot estateplanner te volgen.

In mijn eigen praktijk bied ik nu mijn diensten als scheidingsbemiddelaar en estateplanner aan, maar ook als adviseur op gebied van familierecht in bredere zin.

Met gevoel en respect voor de menselijke kant weet ik tot een snelle analyse van de problematiek te komen. Ik heb een netwerk van notarissen, advocaten, fiscalisten en accountants ter beschikking staan. Deze deskundigen kunnen in voorkomende gevallen ingeschakeld worden.

 

 

Mijn diensten in het kort

- scheidingsbemiddeling

- nalatenschapsplanning

- advisering bij huwelijksvoorwaarden, samenlevingscontracten, testamenten

- advisering bij erfrechtzaken

- het verzorgen van aangiftes voor het recht van schenking en successierecht

 

Lidmaatschap

Ik ben lid van:

- de KNB, de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, zie www.notaris.nl

- de VMSN, de Vereniging van Scheidingsbemiddelaars en Mediators in het Notariaat, zie www.vmsn.nl

- de EPN, de Vereniging van Estateplanners in het Notariaat, zie www.epn-notaris.nl