lijnen

Scheidingsbemiddeling

 

Algemeen
Scheiden is een ingrijpende gebeurtenis. Omdat mensen ooit samen een relatie in vertrouwen zijn begonnen, zouden zij deze met respect voor elkaar en op een zo harmonieus mogelijke manier moeten kunnen beëindigen. Zeker als er kinderen bij betrokken zijn. Daar wil ik u graag behulpzaam bij zijn. Vanuit mijn ervaring in het notariaat ben ik gewend om daarin een onpartijdige rol in te nemen.

Bij een scheiding zal gesproken moeten worden over een regeling van de kinderen (ouderschapsplan), de echtelijke woning, alimentatie, verdeling van het vermogen en pensioenen.

Belangrijk is dat mensen die uit elkaar gaan beiden weer een  goed uitgangspunt hebben voor een nieuwe toekomst. Mijn doel is om met scheidingsbemiddeling te komen tot een resultaat dat voor beide partijen zowel juridisch, financieel als emotioneel aanvaardbaar is.

 

Ouderschapsplan
Bij een scheiding waarbij minderjarige kinderen betrokken zijn, is het belangrijk om vast te leggen hoe u als ouders de toekomst voor uw kinderen wilt inrichten. Vanaf 1 maart 2009 is het opstellen van een ouderschapsplan verplicht. Daarin moet worden geregeld hoe tussen u beiden de taken van de verzorging en opvoeding van de kinderen worden verdeeld, maar ook een eventuele kinderalimentatie en hoe u elkaar over de kinderen op de hoogte houdt.
Overigens moeten ook samenwoners met kinderen die uit elkaar gaan een ouderschapsplan opstellen.

 

Procedure
Als alle zaken besproken zijn en u het samen eens bent over de afspraken, worden deze vastgelegd in een scheidingsconvenant. Daarin kan ook het ouderschapsplan worden opgenomen.

Nadat u beiden het convenant heeft ondertekend, zal een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank worden ingediend via een procesadvocaat.
Als de rechtbank de ontbinding van het huwelijk heeft uitgesproken en deze uitspraak is ingeschreven in de Registers van de Burgerlijke Stand is de echtscheiding definitief.

Bij het gehele scheidingstraject, vanaf het maken van een ouderschapsplan en het scheidingsconvenant tot de uiteindelijke verdeling of het opstellen van nieuwe testamenten bij de notaris kan ik u begeleiden.

 

Kosten
In het kennismakingsgesprek zal het gehanteerde uurtarief met u worden besproken.
Naast de tijd die nodig is voor het opstellen van het convenant, waaronder de bijeenkomsten en het verzorgen van de verslaglegging, zijn er de kosten voor het indienen van het verzoekschrift bij de rechtbank en de griffiekosten (rechtbank).