lijnen

Nalatenschapsplanning

 

Algemeen
Nalatenschapsplanning, ook wel “estateplanning” genoemd, richt zich op de advisering om vermogen fiscaal zo voordelig mogelijk aan de erfgenamen, vaak van ouders naar (klein-)
kinderen over te dragen. Hiervoor zijn fiscale en juridische technieken, zoals (wijzigen van) huwelijksvoorwaarden en testamenten. Vermogensoverheveling tijdens leven (schenkingen) is ook een mogelijkheid.

Vanuit mijn ervaring en deskundigheid kan ik u adviseren. Daarbij richt ik mij niet alleen tot het behalen van fiscale besparingen, in een goed advies moeten ook de sociale en emotionele aspecten betrokken worden. Hierbij komen vragen aan de orde als:


- Hoe moet de positie van de langstlevende echtgenoot zijn?
- Wilt u tijdens uw leven zeggenschap over uw vermogen blijven houden?
- Zijn er bijzondere familie-omstandigheden? 
- Hoe is uw vermogen samengesteld?
- Is er vermogen in het buitenland?

 

Stappenplan
Bij het opstellen van een stappenplan wordt eerst gekeken wat er zou gebeuren uitgaande van de situatie zoals die nu is. Daarna wordt aan de hand van uw eisen, wensen en de mogelijkheden een stappenplan opgesteld waarin testament, huwelijksvoorwaarden en, eventueel, een schenkingsplan betrokken worden.

Ook bij de uitvoering van het stappenplan kan ik u verder begeleiden, zoals het wijzigen van huwelijksvoorwaarden en het opstellen van testamenten bij de notaris. Bij schenkingen kan ik de aangifte bij de belastingdienst voor u verzorgen en de aanslag controleren.

 

Kosten
Advisering geschiedt op basis van een uurtarief.