lijnen

Overige diensten

 

Algemeen
- Misschien woont u al jaren samen, maar heeft u niets voor elkaar geregeld. Wat gebeurt er als één van u beiden overlijdt?
- Of u heeft destijds toen u ging trouwen huwelijksvoorwaarden gemaakt, maar wat houden die nu eigenlijk in? En is dat wel de bedoeling?
- En zijn de testamenten die u gemaakt heeft nog wel goed? Of moeten deze worden aangepast?
- Misschien bent u in de afwikkeling van een nalatenschap verwikkeld en wilt u weten waar u aan toe bent?

 

Vanuit de kennis en ervaring die ik in de notariële familiepraktijk heb opgedaan kan ik u adviseren en bijstaan.
 
Samenlevingscontract

In een samenlevingscontract worden afspraken gemaakt over allerlei zaken die met het samenwonen te maken hebben. Een samenlevingscontract kan belangrijk zijn als u samen een huis koopt, maar ook in verband met aanspraken op een partnerpensioen. Een samenlevingscontract heeft niet tot gevolg dat u dan ook erfgenaam van elkaar wordt. Daarvoor is altijd een testament nodig.

 

Huwelijksvoorwaarden
Door het aangaan van een huwelijk (of geregistreerd partnerschap) ontstaat automatisch een algehele gemeenschap van goederen. Dit betekent dat alle bezittingen en schulden gemeenschappelijk zijn, dus ook de bezittingen en schulden die u vóór het sluiten van het huwelijk of de partnerschap al had! Als u dit niet wilt, zult u huwelijksvoorwaarden (of partnerschapsvoorwaarden) moeten maken.

Het kan zijn dat u toen u destijds trouwden, huwelijksvoorwaarden heeft gemaakt. Dan is het goed om te bekijken of deze nog steeds aan uw wensen voldoen. Bijvoorbeeld is in veel huwelijksvoorwaarden een zogenaamd verrekenbeding opgenomen. Als aan een dergelijk verrekenbeding nooit uitvoering is gegeven, zou dat kunnen betekenen dat er in feite toch een gemeenschap van goederen is ontstaan. En dat zou, bijvoorbeeld als er een onderneming in het geding is, tot ongewenste gevolgen kunnen leiden.

 

Testament
Sinds 1 januari 2003 is in de wet de zogenaamde wettelijke verdeling opgenomen. Dat houdt in dat alle goederen naar de langstlevende ouder gaan en de kinderen hun erfdeel in de vorm van een vordering op de langstlevende krijgen. Pas als beide ouders overleden zijn, gaat alles naar de kinderen. De wettelijke verdeling geldt automatisch als u gehuwd bent en kinderen heeft, tenminste als u geen testament met een andere regeling heeft gemaakt.

Soms is het wenselijk in een testament de wettelijke verdeling aan te passen, bijvoorbeeld als u stiefkinderen heeft. Of als een andere regeling meer geschikt is. Bent u ongehuwd en heeft u kinderen, dan geldt de wettelijke verdeling niet. Voor een vergelijkbare regeling als de wettelijke verdeling zult u dan altijd een testament moeten maken.

Andere regelingen die in een testament kunnen worden opgenomen zijn een voogdijregeling, een executeursbenoeming en een zogenaamde uitsluitingsclausule. De clausule houdt in dat wat geërfd wordt bij een eventuele echtscheiding niet met de “ex” gedeeld hoeft te worden.
Als u ondernemer bent, kan het belangrijk zijn de bedrijfsopvolging te regelen.
Het is verstandig uw testament bijvoorbeeld eens in de vijf jaar te laten nakijken. Het kan zijn dat de bepalingen van uw testament verouderd zijn. Maar het kan ook zijn dat uw testament niet meer overeenkomt met wat u eigenlijk wilt, bijvoorbeeld omdat uw financiële situatie of uw gezinssituatie veranderd is.


Erfrecht
De afhandeling van een nalatenschap kan een complexe zaak zijn. Naast de zakelijke aspecten spelen vaak ook emoties een rol die soms hoog kunnen oplopen. Als de belangen tussen de verschillende erfgenamen tegengesteld zijn, kan er de behoefte zijn om als partij in een nalatenschap een eigen advies over uw positie in te winnen. Daarvoor kunt u bij mij terecht.

 

Successierecht
Iemand die iets krijgt uit een nalatenschap is daar in beginsel belasting over verschuldigd, successierecht genaamd. Binnen acht maanden na het overlijden moet de aangifte voor het successierecht worden ingediend bij de belastingdienst. Deze aangifte kan ik voor u verzorgen. Daarbij kan ik een begroting maken van de door u te betalen successierechten, zodat u weet waar u op kunt rekenen.

 

Kosten

Advisering geschiedt op basis van een uurtarief.